• christinedam
 • my-dirty-litte-secret
 • mikmikmik
 • mocamoka
 • olvide
 • drina
 • daddysbaby
 • mrsk
 • bethin
 • toc
 • citiesofnight
 • wolxD
 • sunset-in-my-heart
 • underwaterworld
 • ajkula
 • pure-bliss
 • BunnyBoo
 • negacja
 • christopher-walken
 • Herbatoholiczka
 • bananas
 • pridek
 • pralina
 • tranquility
 • klod
 • JurysekTygrysek
 • perfectlyflawed
 • frendzel
 • lost-in-space
 • unspokenthought
 • allantiee
 • corvine
 • mizuyashi
 • luizarulestheworld
 • Teerea
 • paradiso
 • LlamaLlamaDUCK
 • dice
 • vertheer
 • shutters
 • elay
 • fuckinghypocrite
 • reasonscanneverwin
 • markotna
 • Nestaa
 • drela
 • smallfry
 • ejmi
 • thaumaturgic
 • swain1e
 • MyBlackWings
 • theshow
 • annoushka
 • rainbow2233
 • swidron
 • peace
 • kusiol
 • athlin
 • Henney
 • NotaSecondtowaste
 • Watermelons
 • calliope
 • zwierzejuczne
 • william
 • christi
 • wkropki
 • winterreise
 • majaki
 • Miyamoto
 • keiko-and-her-world
 • mademoiselle-peur
 • necropixie
 • imagineallthepeople
 • bleh
 • miniatura
 • MissMurder
 • rozaliee
 • martyna72
 • satyrlane
 • 18alexa18
 • vanity
 • kaskowata
 • shirtsj
 • majak
 • MalinowaFantazja
 • Vichy
 • oleyovska
 • unitedsoupsfilm
 • irylan
 • pannadziewanna
 • misteriousshiver
 • leksa
 • pompompom
 • love-in-vain
 • lunalovegood
 • fun-in-funeral
 • starryeyed
 • arizonadream
 • forever-young
 • fuckingawesome
 • PromQueenIzzy
 • stockholmsyndrome
 • angelsdemon
 • overwhelming
 • willyoudrawme
 • veritas1
 • nocnatesciowa
 • beztroska
 • rayla
 • armadillo
 • mataxa
 • trapmktoryprzezylpogo
 • extract
 • guyver
 • sorata
 • blackheartgirl
 • jawn-palace
 • oversensitive
 • ohsweethome
 • gemma
 • brzask
 • lonely-girl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

June 23 2017

4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viamikaneko mikaneko
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromtaSowa taSowa viamikaneko mikaneko
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamikaneko mikaneko
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viamikaneko mikaneko
0184 4db1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen
Reposted fromFlau Flau
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrzask brzask
9114 0ae3 500

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
1406 a961 500

thunderstruck9:

Egon Schiele (Austrian, 1890-1918), Portrait of Guido Arnot, 1918. Black crayon on paper, 47.2 x 30.1 cm.

via dead-molchun

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viayanek yanek
3806 ba58 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viayanek yanek
Reposted fromKara1969 Kara1969 viayanek yanek
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl