• christinedam
 • my-dirty-litte-secret
 • mikmikmik
 • mocamoka
 • olvide
 • drina
 • daddysbaby
 • mrsk
 • bethin
 • toc
 • citiesofnight
 • wolxD
 • sunset-in-my-heart
 • underwaterworld
 • ajkula
 • pure-bliss
 • BunnyBoo
 • negacja
 • christopher-walken
 • Herbatoholiczka
 • bananas
 • pridek
 • pralina
 • tranquility
 • klod
 • JurysekTygrysek
 • perfectlyflawed
 • frendzel
 • lost-in-space
 • unspokenthought
 • allantiee
 • corvine
 • mizuyashi
 • luizarulestheworld
 • Teerea
 • paradiso
 • LlamaLlamaDUCK
 • dice
 • vertheer
 • shutters
 • elay
 • fuckinghypocrite
 • reasonscanneverwin
 • markotna
 • Nestaa
 • drela
 • smallfry
 • ejmi
 • thaumaturgic
 • swain1e
 • MyBlackWings
 • theshow
 • annoushka
 • rainbow2233
 • swidron
 • peace
 • kusiol
 • athlin
 • Henney
 • NotaSecondtowaste
 • Watermelons
 • calliope
 • zwierzejuczne
 • william
 • christi
 • wkropki
 • winterreise
 • majaki
 • Miyamoto
 • keiko-and-her-world
 • mademoiselle-peur
 • necropixie
 • imagineallthepeople
 • bleh
 • miniatura
 • MissMurder
 • rozaliee
 • martyna72
 • satyrlane
 • 18alexa18
 • vanity
 • kaskowata
 • shirtsj
 • majak
 • MalinowaFantazja
 • Vichy
 • oleyovska
 • unitedsoupsfilm
 • irylan
 • misteriousshiver
 • leksa
 • pompompom
 • love-in-vain
 • lunalovegood
 • fun-in-funeral
 • starryeyed
 • arizonadream
 • forever-young
 • fuckingawesome
 • PromQueenIzzy
 • stockholmsyndrome
 • angelsdemon
 • overwhelming
 • willyoudrawme
 • veritas1
 • nocnatesciowa
 • beztroska
 • rayla
 • armadillo
 • mataxa
 • trapmktoryprzezylpogo
 • extract
 • guyver
 • sorata
 • blackheartgirl
 • jawn-palace
 • oversensitive
 • ohsweethome
 • gemma
 • jointskurwysyn
 • lonely-girl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

9538 bedd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMakeMePurr MakeMePurr

Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?

— Beata Pawlikowska
Reposted fromalexandrious alexandrious
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaalexandrious alexandrious
8748 bc61 500
Reposted fromDalmatians Dalmatians viapasisia pasisia
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapasisia pasisia
0354 bcb0 500
Reposted fromtfu tfu viapasisia pasisia
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viastationC stationC
9717 73e8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viapati2k6 pati2k6
9722 26d8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viapati2k6 pati2k6
9613 cb98 500
Reposted fromnutt nutt viapati2k6 pati2k6
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
6193 2a13
Reposted from4desire 4desire viapasisia pasisia
4924 477e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl